S cieľom ponúknuť klientom kvalifikované služby v oblasti katastra nehnuteľností a inžinierskej geodézie sme začali v roku 1990 pôsobiť na slovenskom trhu ako živnostníci pod obchodným menom GEOMEP - zememeračská kancelária. V snahe poskytnúť služby širšiemu okruhu klientov sme v roku 1997 založili spoločnosť s ručením obmedzeným TRIGON ALFA, spol. s r.o. Prepojenie živnostníci GEOMEP, ktorí nie sú platcami DPH a spoločnosťou TRIGON ALFA, s.r.o., ktorá je platca DPH, nám umožňuje poskytovanie našich služieb v cenových hladinách vyhovujúcich všetkým odberateľom.

Sme odborníci so vzdelaním z oblasti geodézie a kartografie. Sme členmi Komory geodetov a kartografov – najvyššia profesijná geodetická kvalifikácia, umožňujúca autorizáciu výsledkov vybraných geodetických a kartografických prác.

Pracujeme s najmodernejšou meračskou, výpočtovou a zobrazovacou technikou rýchlo spoľahlivo a kvalitne.